Pradžia

Sertifikuotas marketingo vadovas (LiMA B): marketingo kursas

Sertifikuotas marketingo vadovas (LiMA B): marketingo kursas

Sertifikuotas marketingo vadovas (LiMA B): marketingo kursas

2018-11-06 00:00, Vilnius, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius | Dalyvauja: 7 Registracijos terminas: 2018-10-30

 

Sertifikuotas marketingo vadovas (LiMA B) 

Kviečiame marketingo vadovus arba aukštos kompetencijos specialistus į LiMA ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto organizuojamus kvalifikacinius marketingo kursus.

Sertifikuoto marketingo vadovo (LiMA B) programa susideda iš 2 modulių: LiMA B1 - paskaitos ir praktiniai užsiėmimai ir LiMA B2 - taktinio marketingo plano rašymas.

KURSŲ METU GAUSITE:
>> 36 akademinių valandų mokymų: teorijos, modeliai, atvejų sprendimai, pasirengimas egzaminui <<

>> Išvažiuojamoji sesija taktinio marketingo plano rašymui – dvi mokymų dienos su nakvyne <<

>> LiMA B1 ir B2 egzaminai (kaina perkant atskirai – 950 eurų) <<

>> Išklausius nustatytas mokymų valandas – ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto išduodamas mokymų pažymėjimas <<

>> Išlaikius egzaminus - LiMA, NiMA ir EMC B lygio diplomai <<

>> Įtraukimas į viešai skelbiamą sertifikuotų specialistų registrą www.lima.lt puslapyje <<

>> Prieiga prie mokymų medžiagos ISM e-mokymo sistemoje <<

>> Teisė naudotis ISM bibliotekos ištekliais (tame tarpe ir elektroniniais) nuo mokymų pradžios iki egzamino <<

>> Tapus sertifikuotu specialistu (su atskiru dalyvio sutikimu) – kandidatūros teikimas į LiMA besikreipiantiems darbdaviams <<

>> Automobilio parkavimas ISM aikštelėje mokymų ir egzaminų dienomis <<

>> Kava, arbata ir užkandžiai kursų metu.<<

KURSŲ TRUKMĖ IR EGZAMINAI
LiMA B lygmens užsiemimų ir egzaminų laikotarpis: nuo 2018.11.06 iki 2019.02.12
Modulis                                                       
Egzamino data                                   Egzamino tipas          
LiMA B1 modulis 2019.01.29 raštu
LiMA B2 modulis  2019.02.12 žodžiu

Užsiėmimų laikas: vakarinės paskaitos nuo 18:00 val. ir išvažiuojamoji sesija su nakvyne plano rašymui 2019 m. sausio 4 - 5 dienomis 

REIKALAVIMAI KANDIDATAMS

Ne mažesnė nei 5 metų praktinio darbo patirtis marketingo srityje ir

Marketingo ar verslo vadybos bakalauras arba LiMA A diplomas

KVALIFIKACINIŲ KURSŲ PROGRAMA

B1 modulis
Skaitinių kalba - anglų, diskusijos vyks Lietuvių kalba.

Žemiau pateiktas preliminarus mokymų programos turinys. 

  

Tema Data Lektoriai
Įvadas. Verslo atvejai - kaip mokymosi priemonė. Verslo strategijos ir marketingo sąsajos. Marketingo planavimas. 2018 11 06 Benas Adomavičius
Įmonės finansinės veiklos (apskritai ir atskirų projektų) vertinimas. Įmonės atvejo situacijos analizė ir aptarimas 2018 11 13 Asta Klimavičienė
Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. I dalis Įmonės atvejo situacijos analizė ir aptarimas 2018 11 20 Benas Adomavičius
Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. II dalis Įmonės atvejo situacijos analizė ir aptarimas 2018 11 27 Benas Adomavičius
Besikeičiančios klientų elgsenos supratimas Įmonės atvejo situacijos analizė ir aptarimas 2018 12 04 Benas Adomavičius
SSGG (angl. SWOT) suvestinė. Esminių problemų identifikavimas. Įmonės atvejo situacijos analizė ir aptarimas 2018 12 11 Benas Adomavičius
Alternatyvų formulavimas. Alternatyvų vertinimas. Alternatyvos pasirinkimas Įmonės atvejo situacijos analizė ir aptarimas 2018 12 18 Benas Adomavičius
Segmentavimas, tikslinio segmento(-ų) pasirinkimas ir pozicionavimas Įmonės atvejo situacijos analizė ir aptarimas 2019 01 08 Benas Adomavičius
Pasirengimas egzaminui. Tai neformali sesija, kurios metu dalyviai kviečiami susirinkti ir drauge, pasikartoti kursą, išspręsti bandomąjį egzaminą, pasidalinti ankstesnių egzaminų patirtimis, aptarti kylančius klausimus. 2019 01 15 Indrė Pikturnienė
B1 modulis. Egzaminas raštu. Įmonės atvejo aprašymas, pagal kurį pateikti teoriniai ir praktiniai klausimai. 2019 01 29  

B2 modulis 
Vadovaujantis B2 modulio reikalavimais, kandidatai rengia marketingo planą pagal pasirinktą specializaciją (B2C arba B2B) ir gina jį komisijoje.

Kandidatas rengia planą ir ruošiasi jo gynimui savarankiškai, padedamas priskirto ISM konsultanto ir laikydamasis nustatyto proceso. Konsultantais dirba ISM dėstytojai. 

Tema Data Lektoriai
Taktinio marketingo plano reikalavimų pristatymas, preliminarių temų aptarimas, pagrindinės gairės pasiruošimui iki išvažiuojamosios sesijos. 2018 12 06 Indrė Pikturnienė
Dviejų dienų išvažiuojamoji rašymo sesija su nakvyne. 2019 01 04-05 Indrė Pikturnienė
Egzaminas: B2 modulis. Taktinio marketingo plano įteikimas ISM (e-sistemoje arba administracijai; spausdintą darbą galima įteikti per tris darbo dienas po įteikimo e-sistemoje). 2019 02 05  
Egzaminas: B2 modulis. Taktinio marketingo plano gynimas komisijoje. Kandidatas dalyvauja jam paskirtu laiku pagal patikslintą grafiką. 2019 02 12  

LEKTORIAI

Benas Adomavičius 

 

ISM Executive School Strateginio valdymo modulio vadovas, konsultantas. Benas yra „Creditinfo Lietuva" valdybos narys ir keleto įmonių akcininkas, MITA verslo planų ir investicinių projektų vertinimo ekspertas, asocijuotas „EKT Grupė" konsultantas, sertifikuotas verslo procesų valdymo ir veiklos vertinimo ekspertas, Strateginio valdymo asociacijos (SMS) narys. Be aktyvios profesinės veiklos, veda mokymus ir seminarus Vokietijoje, Estijoje, Švedijoje ir Baltarusijoje. 

 

Asta Klimavičienė 

 

Doc. dr. Asta Klimavičienė dėsto įmonių finansų kursus bakalauro bei magistrantūros studijose, yra el. vadovėlio „Finansų valdymas" autorė. Ji dalyvauja tarptautiniuose tyrimų ir mokymų projektuose, veda vidinius mokymus apie finansų valdymą verslo ir valstybinėms organizacijoms.  

 

Indrė Pikturnienė

 

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto docentė. Dėstytoja stažavosi Tarptautinėje vadybos dėstytojų asociacijoje (IMTA, Bled School of Management), turi daug universitetinės tarptautinės dėstymo patirties. Nuo 2016 m. sausio vadovauja ISM ir LiMA marketingo specialistų sertifikavimo programai.. 

 

Detali kursų (B1+B2) programa - parsisiųsti

KAINOS IR REGISTRACIJA 

Kvalifikacinių kursų ir egzaminų išankstinė kaina LiMA nariams: 2199 Eur* 2695 Eur
Kvalifikacinių kursų ir egzaminų išankstinė kaina: 2249 Eur* 2695 Eur

Pastaba: PVM netaikomas.

*Už kursus galima mokėti dalimis: 700 Eur avansas, likusi suma pagal susitarimą.

Sritis:

Kvalifikaciniai marketingo kursai vadovams

Skirta:

Marketingo, produktų, komunikacijos, komercijos, (rinkų) plėtros, prekinio ženklo vadovams ir labai stipriems marketingo specialistams

Forma:

Marketingo kursas.

Vakarinės paskaitos nuo 18:00 val. (B1 egzaminas)

 

Individualus operacinio marketingo plano rengimas (B2 egzaminas)

Vieta:

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius

Pritaikymas žmonėms su judėjimo negalia:

Pritaikyta (pilnai)

Datos:

B lygmens užsiemimai vyksta 2018.11.06 - 2019.01.15 

B1 egzaminas 2019 m. sausio 29 d.
B2 egzaminas 2019 m. vasario 12 d.

Trukmė:

B1 modulio trukmė: 36 akademinės valandos.

 

B2 modulio trukmė: 16 akademinių valandų ir apie 140 valandų savarankiško darbo.

Organizatorius:

Lietuvos marketingo asociacija (LiMA) ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Kvalifikacinių kursų kaina:

Išankstinė kaina: 2249 Eur  2695 Eur
Išankstinė kaina LiMA nariams:
2199 Eur  2695 Eur

Kontaktai pasiteiravimui:

sertifikavimas@lima.lt

+370 675 24330

Registruotis
Registracija priimama iki 2018-10-30