LiMA visuotinis narių susirinkimas

LiMA visuotinis narių susirinkimas

2021-04-29 17:00, Online | Dalyvauja: 71 Registracijos terminas: 2021-04-29Kviečiame į visuotinį LiMA narių susirinkimą!

Pagrindiniai LiMA visuotinio narių susirinkimo tikslai:

1. 2020 metų LiMA veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;
2. 2020 metų LiMA finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas;
3. Esminių 2021 m. LiMA veiklos gairių pristatymas;
4. Papildomi klausimai*.
* Norintys iškelti papildomus klausimus rašykite el. paštu alvyde.palaimaite@lima.lt

Ataskaitos ir veiklos gaires pristatys LiMA Valdybos pirmininkas Linas Šiautkulis, LiMA direktorė Alvydė Palaimaitė.

LiMA nariai formuoja aukščiausią LiMA organą - visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimo kompetencijai priklauso:
• priimti, keisti ir papildyti įstatus;
• nustatyti Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;
• rinkti Asociacijos valdybos narius;
• tvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą;
• nustatyti stojamųjų ir kasmetinių nario mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;
• spręsti kitus taikomais teisės aktais Susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus;
• spręsti kitus svarbius Asociacijai klausimus.


LiMA narių visuotinio susirinkimo darbotvarkė

17:00 - 17:05 Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
17:05 - 17:10 Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas
17:10 - 17:15 Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas
17:15 - 18:45 LiMA metinės 2020 m. veiklos ir finansinės ataskaitų pristatymas, tvirtinimas ir 2021 m. esminių LiMA veiklos gairių pristatymas
18:45 - 19:00 Kiti klausimai

Renginys skirtas tik LiMA nariams! 

Tema: Visuotinis LiMA narių susirinkimas

Forma:

Pristatymas, balsavimas ir diskusija

Vieta:

Online

Data:

2021 m. balandžio 29 d. 17:00-19:00

Trukmė:

~ 2 val.

Organizatorius:

LiMA administracija ir LiMA valdyba

Kontaktas pasiteiravimui:

LiMA renginių koordinatorė, info@lima.lt, mob. +370 (672) 90 607.

Dalyvio mokestis:

Renginys skirtas tik LiMA nariams pratęsusiems arba įsigijusiems narystę 2021 m.: nemokamai

Esate marketingo, verslo vystymo, komercijos ir/arba susijusių sričių specialistas ar vadovas?

Tapkite LiMA nariu →