Sertifikuotas marketingo vadovas (LiMA B): marketingo kursas

Sertifikuotas marketingo vadovas (LiMA B): marketingo kursas

2019-02-05 00:00, Vilnius, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius | Dalyvauja: 14 Registracijos terminas: 2019-02-05

 

Sertifikuotas marketingo vadovas (LiMA B) 

Vadovams, aukštos kompetencijos specialistams, kosultantams skirti LiMA ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto organizuojami kvalifikaciniai marketingo vadovo kursai

Programa skirta įmonių (skyrių) vadovams, marketingo, produktų, komunikacijos, komercijos, (rinkų) plėtros, prekinio ženklo, projektų vadovams ir stipriems marketingo specialistams, siekiantiems lavinti savo gebėjimus kūrybingai ir kritiškai mąstyti sprendžiant marketingo situacijas. Programos metu dalyviai ne tik gaus marketingo žinių, bet ir lavins gebėjimą jas taikyti konkrečiose situacijose.

Sertifikuoto marketingo vadovo (LiMA B) programa susideda iš 2 modulių: 

LiMA B1 - paskaitos ir praktiniai užsiėmimai ir LiMA B2 - taktinio marketingo plano rašymas vienai iš šių specializacijų: LiMA B2C arba LiMA B2B 

Kursų metu Jūsų laukia:
 • 36 ak. val. mokymų: teorijos, modeliai, atvejų sprendimai, pasirengimas egzaminui;
 • Dėstytojai ekspertai, savo srities profesionalai; individualus laikas su priskirtu ISM konsultantu plano rašymo metu;
 • Išvažiuojamoji sesija taktinio marketingo plano rašymui – dvi mokymų dienos su nakvyne
 • Išlaikius egzaminus – LiMA B diplomas, tarptautiniai NiMA ir EMC B lygio diplomas bei sertifikatas;
 • Išklausius nustatytas kursų valandas – ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto mokymų pažymėjimas;
 • Prieiga prie mokymų medžiagos ISM e-mokymo sistemoje ir teisė naudotis ISM bibliotekos ištekliais mokymų metu;
 • Tobulėjimas kartu su rinkos bendraminčiais;
 • Įtraukimas į viešai skelbiamą sertifikuotų specialistų registrą www.lima.lt puslapyje;
 • Tapus sertifikuotu marketingo vadovu – kandidatūros teikimas į LiMA besikreipiantiems darbdaviams. 

Kursų trukmė ir egzaminai

LiMA B lygmens paskaitų ir egzaminų laikotarpis: nuo 2019.02.05 iki 2019.06.18
LiMA B1 pasirengimas egzaminams vyksta 9-ių savaičių mokymuose. Užsiėmimų laikas: paskaitos antradieniais nuo 18:00 val. 
LiMA B2 pasirengimas egzaminams vykdomas du mėnesius prieš egzaminą: pristatomi taktinio plano reikalavimai, dalyviai renka duomenis savarankiškai, rengia plano pamatus išvažiuojamosios sesijos metu ir vėliau tobulina planą savarankiškai.
Modulis                                                       
Egzamino data                                   Egzamino tipas          
LiMA B1 modulis 2019 balandžio 30 d. raštu
LiMA B2 modulis  2019 birželio 18 d. žodžiu

Rekomendacijos kandidatams 

Rekomendacijos: 5 ir daugiau metų vadovaujamojo darbo patirtis marketingo ar su juo susijusioje srityje ir aukštasis/aukštesnysis išsilavinimas, arba LiMA A diplomas 

Rekomendaciniai reikalavimai ir kursų lygio pasirinkimas aptariamas individualiai.

Kvalifikacinių kursų programa

B1 modulis 

Paskaitų metu:

 • Vadovaujamasi konkrečiu verslo atveju (angl. case).
 • Išmokstama teisingai nustatyti problemą ir pritaikyti jos sprendimui konkretų įrankį (teorinį modelį ar analizės principą).
 • Marketingo profesionalų grupėje išmokstama dalintis bet kokia kylančia mintimi ir argumentuotai reaguoti į kolegų pasiūlymus.
 • Patyręs lektorius katalizuoja jūsų asmenines bei grupės įžvalgas, teoriją ir sprendimo priėmimo dinamiką.

Paskaitos lietuvių kalba, skaitinių kalba - anglų. Žemiau pateiktas preliminarus mokymų programos turinys.   

Tema Lektoriai
Įvadas. Verslo atvejai - kaip mokymosi priemonė. Verslo strategijos ir marketingo sąsajos. Marketingo planavimas. Benas Adomavičius
Įmonės finansinės veiklos (apskritai ir atskirų projektų) vertinimas.  Asta Klimavičienė
Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. I dalis  Benas Adomavičius
Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. II dalis  Benas Adomavičius
Besikeičiančios klientų elgsenos supratimas Benas Adomavičius
SSGG (angl. SWOT) suvestinė. Esminių problemų identifikavimas.  Benas Adomavičius
Alternatyvų formulavimas. Alternatyvų vertinimas. Alternatyvos pasirinkimas. Benas Adomavičius
Segmentavimas, tikslinio segmento(-ų) pasirinkimas ir pozicionavimas. Benas Adomavičius

Pasirengimas egzaminui. Sesijos metu susipažįstama su ankstesnių egzaminų užduotimis, pakartojamos visos temos, aptariami kylantys klausimai. 

B2 taktinio marketingo plano reikalavimų ir rašymo proceso pristatymas.

Indrė Pikturnienė
Egzaminas: B1 modulis. Egzaminas raštu, pagrįstas atvejo analize. Dalyviai, susipažinę su išsamiai aprašyta įmonės problema, turi įvertinti įmonės situaciją pagal konkrečius modelius ir apskaičiuojamus rodiklius, pateikti pasiūlymų, kaip įmonė galėtų pritaikyti įrankius ar teorijas veiklai vystyti. Klausimai pateikiami atvira forma.  

B2 modulis 
Vadovaujantis B2 modulio reikalavimais, kandidatai rengia marketingo planą pagal pasirinktą specializaciją (B2C arba B2B) ir gina jį komisijoje.

Kandidatas rengia planą ir ruošiasi jo gynimui savarankiškai, padedamas priskirto ISM konsultanto ir laikydamasis nustatyto proceso. Konsultantais dirba ISM dėstytojai. 

Tema Lektoriai
Dviejų dienų išvažiuojamoji rašymo sesija su nakvyne. Sesijos metu dalyviams pristatomi bendri reikalavimai, pagrindinės gairės kiekvienai darbo daliai, skiriama laiko konkrečios dalies rašymui. Dalyviai gauna grįžtamąjį ryšį sesijos metu ir po sesijos. Per dvi darbo dienas parengiami esminiai marketingo plano apmatai pagal reikalaujamą struktūrą. Likusį iki darbo pridavimo laiką dalyviai dirba savarankiškai: renka papildomus duomenis, tobulina darbo struktūrą, problemos ir sprendimų pagrindimą, tinkamai apiformina darbą. Indrė Pikturnienė
Taktinio marketingo plano įteikimas ISM (e-sistemoje arba administracijai; spausdintą darbą galima įteikti per tris darbo dienas po įteikimo e-sistemoje).  
Egzaminas: B2 modulis. Taktinio marketingo plano gynimas komisijoje. Kandidatas pristato parengtą planą dviejų egzaminuotojų komisijai ir yra įvertinamas laikantis B2 moduliuose nurodytų reikalavimų.  

Lektoriai

Benas Adomavičius 

 

ISM Executive School Strateginio valdymo modulio vadovas, konsultantas. Benas yra „Creditinfo Lietuva" valdybos narys ir keleto įmonių akcininkas, MITA verslo planų ir investicinių projektų vertinimo ekspertas, asocijuotas „EKT Grupė" konsultantas, sertifikuotas verslo procesų valdymo ir veiklos vertinimo ekspertas, Strateginio valdymo asociacijos (SMS) narys. Be aktyvios profesinės veiklos, veda mokymus ir seminarus Vokietijoje, Estijoje, Švedijoje ir Baltarusijoje. 

 

Asta Klimavičienė 

 

Doc. dr. Asta Klimavičienė dėsto įmonių finansų kursus bakalauro bei magistrantūros studijose, yra el. vadovėlio „Finansų valdymas" autorė. Ji dalyvauja tarptautiniuose tyrimų ir mokymų projektuose, veda vidinius mokymus apie finansų valdymą verslo ir valstybinėms organizacijoms.  

 

Indrė Pikturnienė

 

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto docentė. Dėstytoja stažavosi Tarptautinėje vadybos dėstytojų asociacijoje (IMTA, Bled School of Management), turi daug universitetinės tarptautinės dėstymo patirties. Nuo 2016 m. sausio vadovauja ISM ir LiMA marketingo specialistų sertifikavimo programai.. 

INVESTICIJA ir MOKĖJIMŲ SĄLYGOS

Kvalifikacinių kursų ir egzaminų kaina LiMA nariams: 2499 Eur* 2799 Eur

Kvalifikacinių kursų ir egzaminų kaina: 2599 Eur* 2799 Eur

 Pastaba: PVM netaikomas.

*Už kursus galima mokėti dalimis. 700 Eur avansas mokamas iki kursų pradžios, likusi suma pagal susitarimą. Avansas mokamas per mėnesį nuo registracijos, bet ne vėliau nei iki kursų pradžios. Nesumokėjus avanso per nurodytą laikotarpį, kaina bus automatiškai pakelta.

Sritis:

Kvalifikaciniai marketingo kursai ir egzaminai vadovams

Skirta:

įmonių (skyrių) vadovams, marketingo, produktų, komunikacijos, komercijos, (rinkų) plėtros, prekinio ženklo, projektų vadovams ir stipriems marketingo specialistams.

Forma:

Marketingo kursas:

*Vakarinės paskaitos antradieniais nuo 18:00 val. (pasiruošimas B1 egzaminui)

*Individualus operacinio marketingo plano rengimas (pasiruošimas B2 egzaminui)

Vieta:

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius

Pritaikymas žmonėms su judėjimo negalia:

Pritaikyta (pilnai)

Datos:

Užsiėmimai vyksta 2019.02.05 - 2019.06.18 

Trukmė:

B1 modulio trukmė: 36 akademinės valandos.

 

B2 modulio trukmė: 16 akademinių valandų ir apie 140 valandų savarankiško darbo.

Detali programa:

Atsisiųsti

Organizatoriai:

Lietuvos marketingo asociacija (LiMA) ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Kvalifikacinių kursų ir egzaminų kaina:

Kaina: 2799 Eur
Kaina LiMA nariams:
2499 Eur  2799 Eur 

 

Nesi LiMA narys? Plačiau apie narystę

Kontaktai pasiteiravimui:

LiMA sertifikavimo vadovė Veronika Davidovičienė

sertifikavimas@lima.lt

+370 635 11789

Plačiau: www.lima.lt/lt/sertifikavimas